Slovakia / Slovenská republika
Success Story 2013

Slovakia home page

 

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Štefan Adam otvoril v stredu 15. mája 2013 v Centre výskumu rastlinnej výroby Piešťany Deň fascinácie rastlinami. Slovenská republika je jednou z 54 krajín sveta, kde sa táto akcia v týždni od 13. do 18. mája 2013 koná a patrí medzi tri krajiny (spolu s Českou republikou a Nórskom), kde záštitu nad akciou prevzal minister pôdohospodárstva. cieľom akcie je vzbudiť v širokej verejnosti záujem o biológiu rastlín a význam rastlín v živote človeka.
V úvodnom príhovore sa Š. Adam vyjadril, že rastliny sú fascinujúce organizmy a jedno semienko dokáže dať obrovskú rôznorodosť životov rozmanitých tvarov a využitia. „Rastliny, to je život na Zemi. Bez ich existencie by sa do atmosféry neuvoľňovalo 5oo biliónov ton kyslíka potrebného pre život ľudí a rastliny sú i zdrojom potravy“, poznamenal Adam. V závere uznal, že inteligentná spoločnosť rastliny vysoko hodnotí a uznáva ich nezastupiteľné miesto ako primárneho potravinového zdroja, obnoviteľný zdroj energie, či ich dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.
Súčasťou zahájenia akcie bolo i symbolické vysadenie stromu jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.), ktorú v areále Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany zasadil štátny tajomník. Tento, dnes už vzácny strom dožívajúci sa vysokého veku, sa vyznačuje nielen veľmi kvalitným drevom, ale jeho plody sú aj veľmi vyhľadávané pre pozitívne účinky na tráviaci systém. Pri prehliadke expozície, ktorú pracovníci Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany pripravili pre návštevníkov akcie, si štátny tajomník prezrel, akej problematike sa venuje výskumnícka pozornosť na pracovisku. Predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj návštevníci podujatia, ktorých bolo viac ako 300, mohli doslova zažiť fascináciu rastlinami, ktoré majú priaznivý účinok na život človeka ako primárny potravinový zdroj alebo surovina s obsahom zdraviu-prospešných látok. Návštevníci mohli zažiť prírodu v laboratóriu, pretože mohli vyskúšať, ako pracujú mnohé prístroje, ktoré výskumníci využívajú pri svojej práci. Mohli zistiť, čo je to lyzimeter a ako toto moderné zariadenie pomáha porozumieť klimatickým zmenám a predvídať ich dopad. Na jednom zo 16 stanovísk hostia spoznali, čo riadi a ovplyvňuje rastlinu a akou rečou sa rozprávajú rastlinné gény, či kedy sú rastliny choré a podvýživené. Akciou rezonovala tiež téma obnoviteľných zdrojov energie a záujemcom boli predstavené rýchlo rastúce trávy a možnosti ich aplikácie v modernej domácnosti. Hostia mohli ochutnať pečivo z netradičných druhov obilnín, pseudoobilnín a strukovín, ako aj rôzne druhy bylinkových čajov, rozlíšiť liečivé rastliny na základe vône, či odniesť si domov rastliny bazalky. Fascinácia rastlinami pokračovala tiež prehliadkou Génovej banky Slovenskej republiky, ukážkami netradične sfarbených semien pšenice a tvorby nových rastlinných druhov metódami klasického šľachtenia. Bodkou za expozíciou po fascinujúcich rastlinách boli chutné dezerty pripravené z tradičných slovenských plodín akými sú pšenica, ovos a mak.
Rastlina má veľa prívastkov, ale stále je to ten istý fascinujúci zelený organizmus, bez ktorého by život na zemi nebol možný.S podporou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vďaka bohatej návštevnosti sa organizátorom splnil cieľ akcie, vzbudiť záujem verejnosti o rastliny, o ich jedinečnosť a nezastupiteľné miesto v živote človeka. A na chvíľu rastliny postaviť na pomyselný prvý stupienok víťazov.

 • Poster / plagat
 • (Sorbus domestica)
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Deň fascinácie rastlinami 2013
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG
 • Jarná flóra Zoborských vrchov - Záhrada liečivých a jedovatých rastlín a areál KBG

 

The Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic announced to be the Patron of the Fascination of Plants Day 2013. The assistant secretary of the Ministry will plant a tree (Sorbus domestica) at the Plant Production Research Centre in Piestany on May 15 to open the event, Deň fascinácie rastlinami 2013 / Fascination Plants Day 2013 .

 

17.05.2013
Tlačové správy a oznamy
Fascinujúce rastliny majú svoj deň

 

15.05.2013
Deň fascinácie rastlinami poskytne trochu iný pohľad na flóru
Slovensko je v poradí 44. krajinou, ktorá sa zapája do tejto medzinárodnej akcie pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú biológiu

 

University of Nitra

Pri príležitosti medzinárodného celoeurópske podujatia "Deň fascinácie rastlinami", sme na našom pracovisku zorganizovali pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ dve odborné podujatia. Dňa 13. 5. 2013 to bola odborná botanická terénna exkurzia "Jarná kvetena Zoborských vrchov" (podujatia sa zúčastnili žiaci a pedagógovia zo ZŠ s MŠ Trávnica, spolu 17) a 17. 5. 2013 náučnú botanická exkurziu "Rastliny okolo nás". Podujatia v priestoroch biologického centra FPV sa zúčastnili žiaci zo ZŠ s MŠ Golianovo (spolu 18)

On the occasion of the International European event "Fascination of Plants Day", we have organized two events for students and teachers of the primary and secondary schools. On the 13th of May 2013 it was a professional botanical field excursions "The spring flora of Zoborské Hills" (event was attended by students and teachers from elementary school in Travnica, total 17 participants). On the 17th of May 2013 educational botanical excursion "Plants around us" we have done in the biological Centre of the Constantine the Philosopher University in Nitra where children and teachers of the elementary school in Golianovo attended (total 18 participants).

 

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Pri príležitosti konania medzinárodnej akcie "Deň fascinácie ratslinami" sa Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany zapojilo Dňom otvorených dverí dňa 15. mája 2013. V celom vonkajšom i vnútornom areále CVRV Piešťany sa návštevníci mohli dozvedieť, či je pôda živá, ako sa dorozumievajú rastliny, prečo sú zelené a či hladujú, tiež, či môžu byť choré, že aj buriny sú užitočné a aký zdravý je mak a ovos... a mnoho ďalšieho. Pre hostí bola pripravená aj ochutnávka bylinkových čajov, funkčných chebíkov a rôznych jedál z rastlín. Na akciu prišlo viac ako 300 hostí od malých detí, cez žiakov a študentov až po dôchodcov. Slávnoste akciu otvoril pán štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na pamiatku tiež zasadil jarabinu oskorušovú.

On the occasion of the international event "Fascination of Plants Day" the Plant Production Research Centre Piestany joined an Open Day on the 15th of May 2013. Throughout the outer and inner area of the PPRC Piestany, visitors could see and creatively enjoy whether the soil is living, how plants communicate, why are they green and if they can starve, also that weeds are useful for human life and what is healthy of poppy seed and oats consumption. .. and much more. Tasting of different herbal teas, functional bread and different plant ´s food was prepared for guests. More than 300 guests (from young children through pupils and students to active pensioners) visited the event which was festivaly opened by the State Secretary of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. By the ceremony also a tree of Sorbus domestica was planted.