Norway / Norge

plantevitenskap; landbruk, hagebruk og skogbruk; planteforedling; plantevern
lys blir til sukker; mat og helse; miljøvern; dempe effektene av klimaendringer; smarte bioprodukter
biodiversitet; bærekraftig utvikling; fornybar energi
utdanning og kunst
The fourth international "Fascination of Plants Day 2017" will be launched again under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO). The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture, in sustainably producing food, as well as for horticulture, forestry, and all of the non-food products such as paper, timber, chemicals, energy, and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation will also be a key message.
Everybody is welcome to join this initiative!

We invite you to organize for the 18th of May 2017 a fascinating activity related to plants attracting and interacting with the public. Our goal is to break the record of 1000 events you organized in 2013. May 18th 2017 will be the Fascination of Plants Day itself and most events will be organised for this day. In addition, where this is not suitable, events will be organised throughout the weeks of 2 - 31 May 2015. Just contact your national coordinator or the EPSO Coordinators to discuss and get guidelines for using the Fascination of Plants Day. The Fascination of Plants Day corporate design can be downloaded for free at the “PR-toolbox” on this webpage to be used to prepare, hold and report on this day, see “Main Menu”.

We invite many others to join in, ranging from schools to horticulture and anyone who feels to have a suited contribution to this initiative. Many plant science institutions, universities, botanical gardens, and museums, together with farmers and companies, have opened their doors at the Fascination of Plants Day 2012, 2013 and 2015, with a variety of plant-based events for all the family - just look at the “Success Story” links in the given countries by clicking “Countries”. Again, the media are invited to join in, and scientists, farmers, politicians and industrialists will discuss with them and present the latest state-of-the-art research and breakthroughs in the plant science world and explore all of the new potential applications plant science can offer.
The Fascination of Plants Day will be backed up by a range of events in public spaces, theatres, cafes, central city squares and parks designed to get everyone thinking about plants.

Plants are fascinating. From one little seed, planted into soil, many green lives can arise - from small herbs up to big trees, or from ornamental flowers to substantial crops which all animals and mankind need to survive on this planet. Plant biologists estimate the total number of plant species roughly to be about 250,000. On the back of this coordinated activity we hope to plant again many virtual and constantly germinating seeds in the collective mind of the European and World Public that plant science is of critical significance to the social and environmental landscape now and into the future.

map Oslo As Trondheim Tromsø

Geografisk region

Ås
Oslo
Trondheim
Tromsø

These institutions will take part at the Fascination of Plants Day 2017. If you would like to join this initiative, please contact your national coordinator.
--
- - -

Lag en film om planter og mennesker og vinn 10 000 kr til klassekassen

I forbindelse med Fascination of Plants Day i mai 2017, arrangerer vi en videokonkurranse for ungdomsskole- og videregående klasser der premien er 10 000 kroner til klassetur.
Planters betydning for mennesker
Konkurranse om den beste videoen for ungdomsskoler og videregående
Del av Fascination of Plants Day

Hvorfor er planter så fascinerende? Hvorfor trenger mennesker planter?
Nå søker vi filmskapere blant skoleklasser på ungdomskolen og videregående som vil ta utfordringen med å lage en video på temaet planter og mennesker. Vi håper å få se pedagogiske og spennende filmer som viser hvor fantastiske og uunnværlige planter er for oss på planeten Jorden!
Konkurransen har forbindelser til flere fag som Kjemi, Biologi, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, digitalt kompetanse og bildebruk og kan derfor inngå i undervisningen.
Tips for å skape en film
Idéen er Alfa & Omega! Legg mye tid i et bra manus. Utvikla historien din med innledning, midtparti og en avslutning, gjerne med en tvist! Publikum liker å bli overrasket. Prøv ut ulike kameravinkler og bakgrunn for mer dynamikk. Tenk over at nærbilder og detaljer er fint å ha når du klipper sammen filmen. Filmkamera er ikke nødvendig, det går fint å bruke mobil eller nettbrett.
For å få et opptak med lite risting er det best å bruke stativ når dere filmer. Redigeringen kan gjøres i gratisprogram som TouchCast, Windows movie maker eller iMovie. Lyd og musikk kan på en effektiv måte forsterke filmen, men bruk bare musikk og lydeffekter som du har rett til å bruke. Det finnes mange bra filmskoler på nettet der du kan få flere tips.

Regler

 • Alla filmskapare må gå på ungdomskolen eller videregående.
 • Filmbidrag kan sendes inn av alt fra en person til en hel klasse.
 • Flera bidrag kan sendes inn fra samme klasse.
 • Filmen må være produsert spesielt for denne konkurransen.
 • Filmen kan være max 3 minutter lang, inklusive for- og ettertekster og eventuelle vignetter.
 • Du må rettighetene til å bruke all eventuell musikk, bilder og filmklipp i filmen. Regelbrudd fører til diskvalifisering.
 • Tekniske spesifikasjoner

 •  Vi tar bare imot bidrag via internet (f.eks. Vimeo, YouTube osv).
 • Filmen kan være i valgfritt format.
 • Ta vare på originalen på din datamaskin.
 • Hvis din film blir en av de beste, kommer vi til å be om at filmfilen sendes inn

  Hvordan sende inn ditt bidrag Send lenken til ditt bidrag til trinhv@nmbu.no senest den 21.april 2017. Skriv navnene på dem som har vært med og lage filmen, samt hvilken klasse og skole du/dere går i og på.
  Juryen velger ut 10 finalister og en vinnar. Vinneren får 10 000 kronor til klassekassan. Juryens avgjørelse er endelig.
  De ti finalistbidragene visas den 12. mai på Fascinating Plants Day på NMBU, UiO og NTNU, der vinneren utropes. Vinnaren går vidare (med samme film) til den nordiska konkurransen med bidrag fra Danmark, Finland, Norge og Island og får sjansen til å vinne et studiebesøk til den forskningsinstitusjonen som ligger nærmest klassen. Dersom det ikke finnes noe i nærheten av der dere bor, får dere besøk av en planteforsker til skolen deres. Han/hun vil fortelle spennende historier om hva som skjer for tiden innen planteforskning!

  Download this article

   

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMB)
  Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
  Institutt for plantevitenskap Ås
  https://www.nmbu.no/

  • -- Studentenes plantesalg - uvanlig utplantingsplanter av grønnsaker, frukt og blomster
   Students' sale of bedding plants of vegetables, fruits and flowers

   Det årlige plantesalget til inntekt for en eller flere gode saker: masse spennende, og en del uvanlige utplantingsplanter produsert at studentene selv som en del av deres praksis i utdanningen.
   Vi støtter fast en liten jente på skolen i Tanzania
   2015 i tillegg sendte vi 10 Shelter boxes etter jordskjelvet i Nepal
   2016 støttet vi i tillegg 1) Ås Rotarys prosjekt på avløpsordninger på en skole i Nepal
   2) Ås Rotarys innsats for den lokale skulpturen 'Håp' av Odd Tandberg og
   3) Leger Uten Grenser.
   Annual plant sale of the students' produce of bedding plants with proceeds towards charity:
   We support a little girl at school in Tanzania every year, in addition
   2015: we supported 10 shelter boxes to Nepal after the earthquake
   2016: 1) new recycling sewage project for a school in Nepal organised by Ås Rotary Club
   2) Ås Rotary's fund for a sculpture by the famous and also local artist Odd Tandberg in the centre of Ås
   3) Doctors without borders
   - plant sale
   - Fredag 12. mai 10-16
   - Senter for kliamregulert planteforskning (SKP) Kirkeveien
   Target audience: everybody
   Organizer: Prof Trine Hvoslef-Eide mobil 934 33 775

  Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  • -- De giftige vårplantene
   Klaus Høiland forteller oss om hvorfor så mange vårplanter er giftige. Det er kanskje ikke en tilfeldighet? Vi får bruke tiden og stedet til Abels tårn denne uken. Foredraget strømmes!
   - presentation
   - Klokken 10:05-11:00
   - Realfagsbiblioteket, Blindern, Universitetet i Oslo
   Target audience: everybody
   Organizer: Organizador u organizadora: (pt) o organizador | a organizadora :
   http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/andre/plant-fascination-day.html

  Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  • -- Utstilling om hva som er så fascinerende med planter
   Vi som jobber med planter hver dag ser mange fascinerende sider ved plantenes liv. Her skal vi presentere noen av dem. Kom og ta en kopp kaffe og en prat med oss, mens du ser på planter, bestøvende insekter (humler) og skadeinsekter! Vi forteller om alt fra hvordan blomster ser ut for insekter, via hvordan planter kan blomstre til rett tid på sommeren og til hva vi kan finne ut ved hjelp av genmodifiserte planter (GMO'er).
   - exhibition
   - Klokken 11:00-16:00.
   - Urtehagen mellom Blindernveien og Kristine Bonnevies hus på Blindern.
   Target audience: everybody, students
   http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/andre/plant-fascination-day.html

  Institutt for biovitenskap
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  • -- Omvisning i Parken på Blindern campus, fra Blindernveien og nordover
   Parkanlegget på Blindern er anlagt i en periode fra 1930 og fram til våre dager. Man har hatt forskjellige idealer i de forskjellige epokene, og dette skal vi få vite mer om på denne omvisningen. Ingvild Myklebust jobber med parken vår daglig, og skal dele av sin kunnskap.
   - guided tour
   - Klokken 11:30. Maks en time.
   - Omvisningen starter ved Urtehagen, mellom Blindernveien og Kristine Bonnevies hus, Blindern.
   Target audience: everybody
   http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/andre/plant-fascination-day.html

  Institutt for biovitenskap
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  • -- Omvisning til Tørteberg, Blindern campus.
   På Tørteberget, som er den store gressbakken nedenfor Kjemibygningen, har det vært gressplen i lange tider. I det siste har det vært mye oppmerksomhet rundt kulturlandskap og enger. Dette området midt i byen skal nå drives på helt andre måter enn tidligere, i et forsøk på å skape andre vegetasjonstyper her. På denne omvisningen skal vi få vite mer om dette!
   - guided tour
   - Klokken 12:30-13:00
   - Vi går fra Urtehagen, mellom Blindernveien og Kristine Bonnevies hus.
   Target audience: everybody
   http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/andre/plant-fascination-day.html

  Institutt for biovitenskap
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  Institutt for biovitenskap
  Oslo
  https://www.facebook.com/events/1364924756930218/

  • -- Ville planter på Blindern
   Anders Often er en erfaren turleder for Botanisk forening, og jobber i Norsk Institutt for Naturforskning. Han skal ta oss med på en tur i parken på Blindern, og vise oss fascinerende planter som lever her. Særlig de som ikke stelles av gartnerne til UiO.
   - guided tour
   - Klokken 13:30-14:30.
   - Turen starter ved Urtehagen, mellom Blindernveien og Kristine Bonnevies hus, Blindern
   Target audience: everybody
   http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/aktuelt/arrangementer/andre/andre/plant-fascination-day.html

  University of Tromsø - Arctic Botanical Gardens
  Trømsø
  https://uit.no/

  • -- ‘Plantar i raudt, kvitt og blått i Botanisk hage’
   ‘Plants in red, white and blue in Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden’

   Vi ladar opp til nasjonaldagen med omvisning blant vårplantar meir eller mindre i våre nasjonalfarger i Bot. Hage. Er vi uheldige, er heile Hagen kvit, men normalt sett vil det vere mange blomstrande plantar, både tradisjonelle vårplantar, men også mange uvanlege puteplantar. Blant dei siste satsar vi på å kunne demonstrere ein raudsildre-slektning frå Myanmar, ein blå veronika frå Aust-Tyrkia og Libanon og ei kvit sildre frå Iran. Arrangementet er verdas nordlegaste blant ca. 1000 andre som gjennomførest i 40–50 land rundt heile verda på, eller like rundt, 18. mai – den internasjonale ‘Fascination of Plants Day’!
   We will be preparing for the Norwegian National Day on May 17, by presenting plants more or less in our national colours in the Garden. If we are unlucky, there will be only one colour in the Garden, the colour of white, as snow fall could happen during this time. However, normally there will only be snow remaining in depressions, and quite a number of spring species in flower. These will include traditional ones, but also many unusual cushions plants, and among the latter we hope to be able to show a flowering blue Veronica caespitosa from east Turkey/Lebanon, a red Saxifraga jarmilae from Myanmar and a white Saxifraga ramsarica from Iran. The arrangement will be the world’s northernmost one among c. 1000 others distributed over 40–50 countries throughout the world, taking place on, or close to, May 18, the international ’Fascination of Plants Day’!
   - guided tour
   - Tirsdag 16. mai kl 1900 Tuesday 16 May 19:00
   - omvisning ved prof. Arve Elvebakk i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage. Oppmøte ved Kaféen. Guided tour by prof. Arve Elvebakk, starting at the Café.
   Target audience: everybody, learners 10 - 14
   Organizer: prof. Arve Elvebakk