Estonia / Eesti

Neljas rahvusvaheline „Taimede lummuse päev“ 2017 on Euroopa Liidu taimeteaduse organisatsiooni (European Plant Science Organisation – EPSO) projekt. Päeva eesmärgiks on tekitada võimalikult paljudel inimestel üle maailma huvi taimede vastu ning panna neid mõistma taimeteaduse tähtsust nii kestlikus põllumajanduses kui ka aianduses, metsanduses ja kõigi toiduks mittetarvitatavate toodete nagu paberi, puidu, kemikaalide, energia ning ravimite tootmises. Võtmesõnumiks on ka taimede roll keskkonna kaitsmisel.

Kõik on teretulnud ühinema!

Kutsume teid üles korraldama 18. mail 2017 sündmusi, mis oleksid seotud taimedega, oleksid köitvad ning pakuksid kaasalöömisvõimalusi ja tegevust kõigile. Kõige “õigem” “Taimede lummuse päev” on 18. mail ja enamus sündmusi korraldatakse just sellel päeval. Lisaks, kui see päev ei sobi, siis võib sündmusi korraldada kogu nädala jooksul, 2.-31. maini 2017. Juhtnööride saamiseks võtke ühendust oma riigi koordinaator Elen Peetsmann’iga, elen.peetsmann@emu.ee või EPSO koordinaator „Taimede lummuse päeva“ sümboolika leiate vabaks kasutamiseks päevaga seotud tegevustes veebilehelt, valides menüüst “Main Menu” ja “PR-toolbox”. Veebilehel ilmub teave päeva ettevalmistuse ja läbiviimise kohta.

Kutsume algatusega ühinema ka paljusid teisi organisatsioone, alates koolidest kuni aianditeni, ja igaüht, kes tunneb, et suudaks algatusele oma panusega kaasa aidata. Paljud taimeteadusega seotud asutused – ülikoolid, botaanikaaiad ja muuseumid – koos põllumeeste ja firmadega juba avasid oma uksed “Taimede lummuse päeval” 2012, 2013, 2015 aastal. Taimedega seotud tegevusi leidus kogu perele – vaata edulugusid iga riigi kohta klikkides veebilehel “Countries” ja “Success Story”. Ka meedia on jälle oodatud osalema ning viima läbi arutelusid teadlaste, põllumeeste, poliitikute ja töösturitega. Tutvustamist vajavad uusimad tipptasemel tulemused taimeteadustes ning nende kasutusvõimalused praktikas.
„Taimede lummuse päeva“ ideed saab toetada mitmesuguste avalike üritustega teatrites, kohvikutes, linnaväljakutel ja parkides, mis on mõeldud selleks, et pöörata kõigi tähelepanu taimedele.

Taimed on lummavad. Tillukesest mulda külvatud seemnest võib sirguda palju erinevaid rohelisi eluvorme: väikestest rohttaimedest suurte puudeni või ilutaimedest oluliste toidutaimedeni, mida vajavad nii inimesed kui ka loomad, et sel planeedil ellu jääda. Taimeteadlaste hinnangul on kõiki taimeliike kokku umbes 250 000. Loodame selle algatusega „külvata“ nii Euroopa kui ka maailma kollektiivsesse teadvusesse virtuaalsed idanevad seemned, mis teavitavad taimeteaduste üliolulisusest sotsiaalsel ja keskkonna tasandil praegu ja tulevikus.

Need asutused ja organisatsioonid võtavad osa “Taimede lummuse päeva” korraldamisest 2017. aastal. Kui soovid algatusega ühineda, siis võta ühendust oma riigi koordinaatoriga.