Bulgaria / България

Bulgaria 2015 Success Story

Третият международен "Ден на очарованието на растенията 2017", ще стартира под егидата на Европейската организация за раститетлна наука (EPSO). . Целта на организирането на това събитие е да се привлекат колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността на растителната наука за селското стопанство, за устойчивото производство на храни, както и за градинарството, горското стопанство и за нехранителни продукти, като например хартия, дървесина, химикали, енергетика и фармация. Ролята на растенията в опазването на околната среда ще бъде ключово послание.

Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!

Каним ви на 18-ти май 2017 г. да се присъедините в завладяващи дейности, свързани с растенията, с цел привличане и взаимодействие с обществеността. Датата 18 май 2017 г. е избрана като Ден на очарованието на растенията и повечето събития ще бъдат организирани в този ден. В допълнение, когато това е невъзможно, събития ще бъдат организирани през седмица 11-19 май 2015 г. За повече информация можете да се свържете с координатора на събитието Анелия Янчева aneliaiancheva@abi.bg или с EPSO координаторите , за да обсъдите и да получите насоки за провеждане на Деня на очарованието на растенията. Цялостният дизайн на Деня на очарованието на растенията може да бъде изтеглен на http://.plantday.org.

Каним и много други да се присъединят към нас, като се започне от училищата и се стигне до фермерите, така че всеки който може да допринесе към тази инициатива да се включи. По света много растителни научни институции, университети, ботанически градини и музеи, заедно със земеделските производители и фирми, отвориха вратите си на Деня на очарованието на растенията през 2012, 2013 г., 2014 г. и 2015 г., участвайки с най-различни събития, свързани с растенията, подходящи за цялото семейство – това може да проследите в приложените линкове "Success Story" на съответните държави, като кликнете върху "Countries". Медиите също са поканени да се присъединят, както и учени, фермери, политици и индустриалци, за да обсъдят заедно и проследят най-новите съвременните научни изследвания и открития в света на растителните науки и нови потенциални приложения, които растителните науки могат да предложат. Денят на очарованието на растенията може да бъде подкрепен от редица събития на обществени места, театри, кафенета, централни площади и паркове, което има за цел да накара всеки да се замисли за растенията.

Растенията са очарователни. От едно малко семе, засадено в почвата, порастват много зелени растения - от малки билки до големи дървета, или от декоративни цветя до важни култури, от които всички животни и хора се нуждаят, за да оцелеят на тази планета. Растителните биолози изчисляват, че общият брой на растителни видове е приблизително около 250,000. На базата на тази координирана дейност ние се надяваме да се засадят отново много виртуални и постоянно покълващи семена в колективното съзнание на европейската и световна общност, че растителните науки са от съществено значение за социалната и екологичната среда сега и в бъдеще.

Тези институции ще учасват в Деня на очарованието на растенията 2017. Ако желаете да се присъедините към тази инициатива, се свържете с координатора на събитието.

AgroBioInstitute, Agricultural Academy
Sofia
www.abi.bg

 • -- Fascination of Plants Day-2017
  Четвъртият Ден на очарованието на растенията -2017 ще се проведе съвместно с Биологичиски факултет , СУ. Ще бъде организиран , като ден на отворените врати и ще включва различни активности като конкурси за най-добра рисунка, презентация, снимка , видео. Ще бъдат организирани различни активности за деца и юноши, като кът за изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, посещения в хербариума и геномния център на Бф. Онагледяващи презентации и постери ще представят информация по различни теми свървани с растенията и тяхното значение. Изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения ще допълват предвидените активности. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните конкурси утвърдени чрез гласуване в страницата на събитието във Фейсбук.
  The fourth day of the fascination of plants day -2017 will be held jointly with Faculty of Biology, Sofia University. It will be organized as open day and will include various activities such as competitions for the best drawing, presentation, photo, video. Will be organized various activities for children and adolescents, as a place for making hand made applications , planting flowers and seeds of various plants, visits to the herbarium and Genomic center of Biology faculty. Organized presentations and posters session will provide information on various topics related to plants and their importance. Exhibitions of photos, paintings and a collection of ornamental plants will complement the planned activities. At the end of the day the winners of the various competitions approved by a vote on the event page on Facebook will be awarded.
  - open day
  - guided tour
  - hands on activities
  - presentation
  - exhibition
  competition competition
  - May 18 2017
  - Building of Boilogy Faculty.
  Target audience: everybody, children 8 - 10, learners 10 - 14, students, professionals
  Organizer: Anelia Iantcheva, aneliaiancheva@abi.bg

Биологически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Biological Faculty, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Sofia
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

 • -- Ден на очарованието на растенията-2017
  Четвъртият Ден на очарованието на растенията -2017 ще се проведе съвместно с АгроБиоИнститут на Селскостопанска академия. Събитието ще се осъществи в сградата на Биологическия факултет (БФ) като ден на отворените врати и ще включва различни активности като конкурси за най-добра рисунка, презентация, снимка, видео. Ще бъдат организирани различни активности за деца и юноши, като кът за изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, посещения в хербариума и геномния център на БФ. Онагледяващи презентации и постери ще представят информация по различни теми свървани с растенията и тяхното значение. Изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения ще допълват предвидените активности. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните конкурси утвърдени чрез гласуване в страницата на събитието във Фейсбук: FACEBOOK
  The fourth Fascination of plants day -2017 will be held jointly with AgroBioInstitute of the Agricultural Academy. The event will be organized as an open day and will include various activities such as competitions for the best drawing, presentation, photo, video. Various activities for children and adolescents will be organized, and there will be places for making hand made applications, planting flowers and seeds of various plants, visits to the herbarium and Genomic center of Biological Faculty. Appropriate presentations and posters session will provide information on various topics related to the plants and their importance. Exhibitions of photos, paintings and a collection of ornamental plants will complement the planned activities. At the end of the day the winners from the various competitions will be awarded by approval via voting on the event page on Facebook: FACEBOOK
  - open day
  - guided tour
  - hands on activities
  - presentation
  - exhibition
  competition competition
  - 18 май 2017 г.
  - Биологически факултет на СУ, 1164 София, Бул. Драган Цанков 8
  Target audience: everybody, children 8 - 10, learners 10 - 14, students, professionals
  Organizer: Биологически факултет, Мирослава Жипонова, miroslava_zhiponova@abv.bg, +359 88 66 80 589
  FACEBOOK